Mijn IBAN nummer

Hoe ziet een IBAN nummer eruit? Het aantal tekens dat het IBAN nummer heeft verschilt per land. In Nederland bestaat het IBAN nummer uit 18 tekens. Een voorbeeld hiervan is:

VOORBEELD: NL30INGB0123456789.

Het IBAN nummer wordt opgebouwd uit een aantal losse onderdelen:

1. De landcode Een unieke lettercombinatie die aangeeft in welk land de rekening is afgesloten (in het voorbeeld: NL)
2. Het controlegetal Twee cijfers die worden berekend met een speciale formule aan de hand van het rekeningnummer (in het voorbeeld 30)
3. De bankidentificatie Een unieke lettercombinatie die aangeeft bij welke bank de rekening is afgesloten (in het voorbeeld INGB)
4. Het huidige rekeningnummer Het rekeningnummer dat u tot nu toe gewend bent te gebruiken, aan de voorkant aangevuld met nullen tot 10 cijfers (in het voorbeeld: 0123456789)

VraagtekenWeet u uw IBAN nummer nog niet? Er zijn verschillende manieren om hier achter te komen:

  • Op uw rekeningafschrift vindt u uw IBAN Nummer terug.
  • Ook op internetbankieren staat uw IBAN nummer.
  • U kunt het IBAN nummer zelf berekenen.
  • SMS uw rekeningnummer naar 4226 en u zal een sms terug krijgen met uw IBAN nummer.
  • U kunt uw IBAN nummer opvragen via 0900 422 62 42.
  • Uw bankmedewerker kan ook het IBAN nummer voor u opzoeken.
  • Gebruik de IBAN checker op deze site.