Controlegetal Berekenen

Het controlegetal binnen het IBAN nummer is het tweecijferige getal dat na de landcode staat. Dit controlegetal kunt u zelf berekenen. De berekening is echter behoorlijk ingewikkeld. Om het makkelijker voor u te maken, is op deze site ook een IBAN checker opgenomen die deze berekening voor u maakt.

Het controlegetal kan op de volgende (lastige) manier berekend worden. Als voorbeeld nemen we een fictief Rabobank banknummer. Voor het fictieve rekeningnummer 123456789 is het IBAN nummer NLXXRABO0123456789 (waar op de plaats van de XX het controlegetal moet staan).


Berekening:

1. Neem het identificatienummer.

Voorbeeld:
RABO 0123456789

2. Zet hier de landcode achter.

Voorbeeld:
RABO 0123456789 NL

3. Vervang alle letters door hun positie in het alfabet plus negen (A=10; B=11;…; Z=35)

Voorbeeld:
RABO 0123456789 NL wordt 2710112401234567892321

4. Voeg hier achteraan 00 toe.

Voorbeeld:
271011240123456789232100

5. Deel deze uitkomst door 97

Voorbeeld:
271011240123456789232100 / 97 = 2793930310551100919918,5567010309278351

6. Neem de decimalen achter de komma en vermenigvuldig dit met 97.

Voorbeeld:
0,5567010309278351 x 97 = 54

7. Trek dit getal af van 98

Voorbeeld:
98-54=44

8. Dit is het controlegetal!

Het IBAN nummer is dus: NL44RABO0123456789.